Do czego służy goniometr medyczny?

Duży goniometr jest narzędziem stosowanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to wyjątkowo przydatne urządzenie w ocenie oraz kontrolowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki swojej konstrukcji, tani goniometr umożliwia dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka rozmieszczona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który zamierzamy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny kluczowe jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i porady z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wskazanym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał określony widok na obszar, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Wskazane jest wskazanie układu odniesienia, w jakim będą wykonywane pomiary. Dotyczy toż zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części i innych struktur anatomicznych, które mogą mieć robione pomiary.


3. Zrobienie testów w normalnym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować jednolitość oraz stworzenie ich w konkretnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma zasadnicze znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki uzyskane podczas testów w których wykorzystujemy goniometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Definicja tego systemu składa się z czołowych liter określających płaszczyzny, w których sprawdzane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał wszechstronne zastosowanie nie wyłącznie w sferze medycznej, ale też w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do określania kierunku oraz kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku wobec innych obiektów lub kierunku w którym płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też zastosowanie w działaniach wojskowych. Był użytkowany do wyznaczania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku także w sytuacjach cywilnych. Był użytkowany do określania pozycji wroga oraz do przekazywania komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności oraz ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym narzędziem w różnych branżach, w tym też w branżach połączonych z zaufaniem i obronnością.