ay ang mga kemikal na ginagamit para sa pagproseso ng ginto