kung anong mga pamamaraan ang kailangang gawin ng isang kuwarta