kalakip ng 1 mapagkukunan ng mineral at pagtatasa ng reserbang mineral