tubig na nagpapalala ng kumpletong hanay at presyo