control circuit na paliwanag para sa conveyor belt sa chp