10600 tonelada bawat oras nakumpleto na linya ng paggawa ng bato