ang aking taong gulang na anak na lalaki ay gumiling ngipin sa kanyang pagtulog